PEAT metoda kot pomoč pri odpravljanju čustvenih, mentalnih in psiholoških težav

PEAT – psiho – energijsko auro – tehnologija (op. po Živoradu Mihajloviću Slavinskemu) je preprosta energijska metoda, ki nam pomaga pri sproščanju čustvenih, mentalnih in psiholoških težav. Izhaja iz zavedanja, da težave koreninijo v motnjah, prisotnih v našem energijskem polju (auri).

Gre za alternativno metodo psihoterapije, ki bazira na starih znanjih o življenjski energiji, na meridijanskih terapijah in na spoznanjih sodobne kvantne fizike.

Uporabimo jo takrat, ko v življenju obtičimo, ko nam zastane travme ne pustijo naprej ali nas onemogočajo (npr. strahovi, negativni občutki, nizka samopodoba, ipd.). Uporabimo jo takrat, ko je potrebno odpustiti nepodporne misli ali prepričanja, pa tudi takrat, ko se nam v življenju ponavljajo neljubi dogodki ali je življenje zaradi določenega psihološkega stanja, npr. pretiranega strahu, preteklih travm, žalosti, blokiranih ustvarjalnih sposobnosti, ali odvisnosti (npr. alkohol, hrana, cigareti) oteženo.

Je enostavna in preprosta metoda, ki deluje. Podpora ustreznega terapevta, ki pozna energijski ustroj človeka, pri sami izvedbi PEAT-a pomaga k večji učinkovitosti samega procesa.

Ko metodo razumemo in osvojimo, jo lahko uporabljamo tudi sami doma kot podporno orodje pri razreševanju naših težav, kot metodo za razvoj zavesti ali kot metodo za samozdravljenje.

PEAT se izvaja se z blagim dotikom določenih energijskih točk na telesu (energijskih meridijanov) – točk na obrazu, na rokah in točka »JAZ« sredi prsnega koša, ob sočasnem zavedanju svoje težave in izrekanju besedila, s katerim brezpogojno sprejemamo neljubo situacijo ter smo obenem sočutni in ljubeči do sebe. Besedilo lahko izrekamo z govorom ali v mislih. Z dotikanjem ustreznik točk na telesu delujemo na naše energijsko polje, ki prežema in obdaja naše fizično telo. Pomembno je, da zraven tudi zavestno dihamo – zavesten vdih in zavesten izdih na vsaki energijski točki. Dihanje je pomembno. Dih je življenje. Dih vzpodbuja gibanje in uravnoveša našo življenjsko energijo.

Z dotikom meridijanskih točk, osredotočanjem na težavo in zavestnim dihanjem, odstranjujemo motnje/blokade v našem biopolju, odstranjujemo vzrok za nastanek naših težav.

Metoda je hitra, neboleča in učinkovita. Včasih zadostuje že en sam izvedeni postopek. Koliko časa je naša težava trajala in kdaj je nastala, na samo učinkovitost metode niti nima vpliva.

Sproščanje blokad v energijskem polju (auri) omogoči boljši pretok energije skozi naše fizično telo, z večjo pretočnostjo pa se izboljša tudi naše zdravje in naši odnosi z okolico, odpadejo moteče čustvene in psihološke težave.

Seveda se je ob tem potrebno zavedati, da nam metoda služi le kot opora pri odpravljanju težav in posledično vzpostavljanju boljšega zdravja in srečnejšega življenja. Glavni »zdravitelj« smo mi sami (da, to je tisti, ki težavo imamo!), s tem, da zberemo pogum za vpogled in soočenje z našo notranjostjo, sprejmemo dejansko situacijo, sprejmemo sebe z vsemi našimi dobrimi in slabimi lastnostmi ter prevzamemo odgovornost zase, za svoje počutje, svoje čustvovanje, svoje misli, svoje delovanje.

PEAT je metoda spiritualne tehnologije, katere cilj je, poleg odprave aktualnih težav, tudi duhovni razvoj in osvoboditev človeka, odstiranje novih dimenzij bivanja, vrnitev k sebi, k našemu Viru.

Metoda se lahko uporabi tako v primeru čustvenih in psiholoških težav kot tudi za fizične težave.

Sama metodo (plitvi oziroma bazični PEAT) uporabljam zase, in kot pomoč drugim ljudem pri spopadanju zlasti s čustvenimi težavami (fobije, odvisnosti, nizka samopodoba, občutek manjvrednosti, strah, sram ipd.) in mentalnimi zastoji (ko nas določeno zavestno ali podzavestno prepričanje ovira pri dosegi željenega stanja). Uporabljam jo tako, kot me je o njej poučil učitelj in bioterapevt Marjan Ogorevc. Deluje!

Viri:

  • predavanja in vaje v Šoli karmične diagnostike Neli Rep
  • knjiga »PEAT in nevtralizacija prvinskih polarnosti«, Živorad Mihajlović Slavinski, Primus, 2019
Jasna Jeklin
Jasna Jeklin
Zapisov:: 4