Šola Pot k sebi

Šola je namenjena vsem tistim, ki želijo izboljšati kvaliteto svojega življenja in so pripravljeni iskreno pogledati vase, se soočiti s pozitivnimi in negativnimi lastnostmi privzete osebnosti, svojimi prepričanji, predvsem pa poiskati stik s svojo esenco in absolutno zavestjo. Šola temelji na vedenju, da je človek duhovno, energijsko in telesno bitje ter da se vzroki za (ne)kvaliteto našega bivanja v fizičnem svetu praviloma nahajajo na drugih ravneh našega bivanja.

Šola ponuja:

 • tehnike in orodja za vzpostavljanje zavestne prisotnosti tukaj in zdaj,
 • tehnike in orodja za umirjanje uma in spuščanje v Srce,
 • tehnike in orodja za vzpostavitev stika s svojo esenco in absolutno zavestjo,
 • osnovna znanja ezoterike, znanja o energijskem ustroju človeka,
 • delo na sebi in vpogled v podzavestna prepričanja,
 • delo na odpravljanju ovir na različnih življenjskih področjih,
 • seznanitev z obstojem polja vseh možnosti in vplivom misli na manifestacijo izbire v fizičnem svetu,
 • izhodišča in usmeritve za nadaljnje samostojno delo na sebi ali za poglobljen študij posameznih področij.

Srečamo se 10 x po eno individualno uro (60 minut), srečanja potekajo enkrat mesečno (10 mesecev) ali dvakrat mesečno (pet mesecev), glede na dogovor s slušateljem. Šolnina znaša 1.000,00 €.

Šolnina vključuje:

 • 10 individualnih ur šolanja po 60 minut,
 • eno izvenšolsko podporo/svetovanje,
 • darilo,
 • potrdilo ob koncu šolanja.

Plačuje se mesečno ali v enkratnem znesku. V primeru enkratnega vplačila šolnine priznam 10 % popust. V primeru prekinitve šolanja s strani slušatelja, že vplačane šolnine ne vračam. V kolikor so v tekočem letu v centru razpisana predavanja ali delavnice zunanjih izvajalcev, imajo slušatelji prost dostop do enega predavanja/delavnice po lastni izbiri in 10 % popusta pri kotizaciji za vsako naslednje predavanje/delavnico.

Za prijavo v Šolo Pot k sebi pošljite e-poštno sporočilo na jasna@vsrce.si ali pokličite na telefon 041 286 729.