Svetovanje in podpora za empate, visoko senzibilne osebe in senzibilne osebe

Kdo je empat?

Empati so ljudje, ki zelo intenzivno zaznavajo in doživljajo svet okoli sebe. Intenzivo občutijo in zaznavajo (tudi) bogastvo sveta izven petih zemeljskih čutil, zaradi česar prejemajo ogromne količine informacij. Vse to empata, veliko hitreje kot ostale ljudi, pripelje do izčrpanosti.

Empat spontano zaznava fizična stanja, čustva in misli drugih ljudi ter iz okolja prejema številne informacije. Visoka občutljivost na zunanje dražljaje, zaznavanje fizičnih simptomov in čustvenih stanj drugih ljudi lahko empata pripelje do senzorične preobremenjenosti živčnega sistema in posledične izčrpanosti.

Empati intenzivno občutijo sebe, pa tudi vso ljubezen in bolečino sveta okoli njih, »berejo« druge ljudi, zaznavajo energijo prostora in energije ljudi okrog sebe, izjemno senzibilni so za ton glasu in neverbalna sporočila.

Še več o empatih si preberite tukaj.

Visoko senzibilna oseba / senzibilna oseba

Gre za osebo z občutljivim živčnim sistemom, ki prav tako kot empati, bolj ali manj, intenzivno doživlja svet okoli sebe. Lastnosti visoko senzibilne osebe se precej prekrivajo z lastnostmi empata. Senzibilne osebe so veliko darilo temu svetu. S svojo naravno občutljivostjo lahko pomagajo izgraditi boljšo in pravičnejšo družbo. Za razliko od empatov, senzibilne osebe običajno ne zaznavajo in ponotranjajo drugih energij, pa tudi globoke duhovne in intuitivne izkušnje niso prisotne ali so prisotne v manjši meri.

Način dela

Po uvodnem razgovoru in opredelitvi temeljnega izziva klienta skupaj zastaviva cilj, ki ga želi klient doseči. Svetujem in pokažem poti, ki vodijo proti zastavljenemu cilju. Ponudim orodja in podporo za doseganje višje kvalitete bivanja. Pri svojem delu uporabljam tekom šolanja pridobljena znanja/tehnike, preverjena in potrjena skozi lastno izkustvo. Način dela izberem po uvodnem razgovoru, glede na osebnost klienta in intuitivne zaznave.

Eno uro svetovanja mesečno podarim osebi, ki si svetovanja iz razloga slabšega materialnega položaja ne more plačati. Pustite ime in kontakt na jasna@vsrce.si s pripisom »podarjena ura«.

Srečanje traja 60 min. Cena srečanja je 90,00 €.